Etisk hos Center for Velvære

Hos Center for Velvære, har jeg Stor faglighed (læs mere her), høj moral og god etik.
Behandlinger, sessioner og terapi foregår ud fra velovervejet regelsæt.

Jeg arbejder som repræsentant for mit fag – mine vurderinger vurderes ud fra denne kontekst. Jeg bestræber mig på størst mulig faglighed.

 1. Jeg støtter og hjælper kun mennesker som selv har indvilliget i hjælpen. Eller er mindreårige og det er deres forældres / værges ønske.
 2. Jeg giver kun hjælp der konstruktivt kan hjælpe klienten videre. Klienten skal være bedre stillet efter behandling, sparring og terapi
 3. Jeg udviser respekt og har indlevelsesevne. Jeg har samtidig fokus på jeg er hjælperen, derfor er jeg også tydelig og ærlig, i det jeg siger.
 4. Mit fokus er muligheder og ressourcer.
 5. Jeg har tavshedspligt.
 6. Jeg vurderer om behandling, session og terapi er både psykisk og fysisk forsvarligt.
 7. Jeg anbefaler ALDRIG at droppe eller undlade lægehjælp.
 8. Klienten er velkommen til at optage evt. sessioner, til eget brug (Disse må ikke benyttes kommercielt eller på anden måde deles)
 9. Jeg respekterer mine egne begrænsninger Jeg kan i en sådan situation henvise til evt. kollega
 • Jeg diagnosticerer ikke. Jeg ordinerer ikke medicin. Jeg har en klar holdning til at forskningsbaseret viden kan understøttes via kontroversielle behandlinger og terapi.
 • Jeg arbejder ud fra klientens egenansvar og hjælper til selvhjælp. Jeg arbejder ud fra tillid.